Blog

Voor alle betrokkenen

Doodslag in het verkeer (art. 287 Sr)

Als je deelneemt aan en in het verkeer, loop je risico’s. Het kan gebeuren dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval. Dat kan door eigen schuld of door een fout van een medeweggebruiker. Als het een verkeersongeval betreft met dodelijke afloop, is er een kans dat jij als bestuurder, wordt aangehouden. In bepaalde gevallen betreft […]

Geen categorie

Slagingspercentage waardevol of totaal niet

Het slagingspercentage zoals het CBR deze hanteert, is een percentage van het CBR zelf. Daar is het inmiddels wel genoeg over geschreven. Vorig jaar heeft het LBKR er ook een brief over geschreven en deze verzonden naar het ministerie van I & W. Een korte conclusie is wel te trekken. Het is een percentage van […]

Voor alle betrokkenen

Onafhankelijke organisatie Tussentijdse Toets

Om (negatieve) berichten over het CBR te beëindigen heeft onderwijsinstelling Dutch Lapétus het besluit genomen om de tussentijdse toets onafhankelijk te gaan organiseren als voorbereiding voor het rijexamen B. De tussentijdse toets gaat hierdoor als mogelijkheid niet verloren. Het uitvoeren van het de TTT garandeert de onafhankelijkheid en voldoet aan alle wetgeving. Tevens neemt de […]

Voor alle betrokkenen

Van kijktechniek naar kijkgedrag

Naar aanleiding van meerdere vragen over kijktechniek en kijkgedrag is dit artikel geschreven. Om te beginnen zijn er tips om je kijkgedrag te verbeteren. Als leerling start jij met het leren van de kijktechniek. Door het continu herhalen van de kijktechniek wordt deze techniek een vanzelfsprekendheid en hoef je er niet meer over na te […]

Voor alle betrokkenen

De Tussentijdse Toets en je slagingskans voor het Rijexamen B

In de huidige situatie heeft de tussentijdse toets bij het CBR voor een groot deel zijn waarde verloren. Doel De reden was dat een kennismaking met een rijexamen effectief is op het moment dat je als leerling een tussentijdse toets wil doen en daarna op heel korte termijn het rijexamen. De combinatie van deze toets […]

Voor alle betrokkenen

CBR slagingskans voor rijbewijs B

Naar aanleiding van het artikel van RTL nieuws over dat de slagingskans nogal verschilt per examinator van 6 juni 2022. Een vervolg: Als het CBR stelt dat de kwaliteit van examens vooropstaat, is deze uitspraak objectief gezien een juiste. Dat ze dit zo uniform en objectief mogelijk doen als mogelijk bij een menselijke beoordeling, daar […]

Voor alle betrokkenen

De collegiale Toets(ing)

Momenteel loopt er een pilot collegiale toetsing, uitgevoerd door een partij die al jarenlang zaken onderzoekt, waarvan de uitkomst al te voorspellen is. Toelichting In de toelichting vanaf de kant van het ministerie staat dat het de afhankelijkheidsrelatie wil doorbreken van leerling – rij-instructeur. Dit wordt dan doorbroken doormiddel van een collegiale toets. Maar de […]

Voor alle betrokkenen

Het CBR en de prestatieladder: CBR zelf

Momenteel is het CBR een zogenaamde prestatieladder aan het ontwikkelen. Onlangs heb ik een artikel geschreven wat de prestatieladder in de rijschoolbranche zou kunnen gaan doen of niet gaan doen. Dit artikel kunt hier lezen. Inleiding Nu het vervolg van de prestatieladder, maar nu gericht op de  CBR zelf. Het CBR is een zelfstandig bestuursorgaan […]

Voor alle betrokkenen

Het CBR en hun prestatieladder

Momenteel is het CBR een prestatieladder aan het ontwikkelen. Maar is het ontwikkelen van een dergelijke ladder wel een ontwikkeling waar we blij mee kunnen zijn of is het dat juist niet? Prestatieladder De prestatieladder die het CBR aan het ontwikkelen is onder de noemer van belonen en straffen van rijscholen, is een verkapte rijscholenregister […]

Geen categorie

Het Beginnersrijbewijs

Naar aanleiding van vragen hoe het nu zit als jij je rijbewijs net gehaald hebt besteden we nu aandacht aan het beginnersrijbewijs. Iedereen die zijn rijbevoegdheid heeft gehaald bij het CBR en daarna een rijbewijs heeft opgehaald bij het gemeentehuis is de eerste vijf jaar na afgifte een beginnende bestuurder. Wat betekent dat nu een […]