Voor alle betrokkenen

Moet het rijbewijs op de schop

In de maand oktober 2022 staat er een artikel in de Kampioen van de ANWB, ARO, over het rijbewijs.
In Rij-instructie, is een onderdeel uit dit artikel geplaatst. Het artikel gaat verder dan het stukje wat besproken is.

Momenteel spelen er heel veel dingen tegelijk in de rijschoolbranche.
Zo is momenteel het halen van het rijbewijs best een uitdaging.
Er zijn diverse problemen waar je (mogelijk) mee te maken kunt krijgen.
Deze zijn volgens het artikel en ik hou ook de volgorde van het artikel aan,
slechte rijscholen en een tekort aan instructeurs. Terwijl het verkeer steeds ingewikkelder wordt.

Nu wordt de vraag gesteld, wat te doen?

Het artikel gaat verder met dat er wat haken en ogen zitten aan het halen van je rijbewijs. De wachttijd voor het 1e rijexamen is gemiddeld 15 weken. De reden die gegeven wordt is dat er 300.000 examens ingehaald moeten worden. In coronatijd lag alles stil. 
Daarnaast wordt de schuld afgeschoven op een krappe arbeidsmarkt die het moeilijk maakt om nieuwe examinatoren aan te stellen.

Relativering door het CBR
De huidige situatie rondom het rijexamen wordt door het directeur bedrijfsvoering van het CBR gerelativeerd.
Letterlijk is zijn reactie: Als jij met je rijopleiding begint en je neemt één les per week, dan ben je 30 weken verder voordat je gaat afrijden. Als dan je rijschool je op tijd inschrijft, hoef je van die wachttijd geen last te hebben. Je hebt ook de optie om het afrijden in een andere regio te doen.
Bijvoorbeeld buiten de Randstad zijn de wachttijden veel korter.
‘Maar het eerlijke verhaal is: het zal nog wel even duren voordat de wachttijden op al onze locaties helemaal zijn weggewerkt.

Klopt deze relativering wel?

“De uitspraak als je een les per week neemt dan ben 30 weken verder voordat je gaat afrijden.”

Als het CBR zelf al aangeeft er gemiddeld 43 lessen nodig zijn, wek je hiermee de overtuiging dat er dus maar 30 lessen nodig zijn.
Wat hij niet verteld is dat de wachttijd om een rijexamen te kunnen doen  minimaal op 10 weken zit. Je blijft als leerling dan wel lessen volgen en zo kom je weer op de 43 lessen die minimaal nodig zijn.
Er wordt ook niet gesproken of een 1e rijexamen dan wel succesvol zou kunnen zijn.

“Er hoeft dan geen last te zijn van de wachttijden als je rijschool je op tijd inschrijft.“

Met deze opmerking is het dus acceptabel geworden dat de omgekeerde methode, het rijexamen inplannen en dan lessen er op afstemmen akkoord is.
Hiermee zet je als exameninstituut de aankomende beginnende bestuurders nog meer onder druk dan ze nu al staan.
Een heel groot deel is namelijk met betrekking tot het halen van het rijbewijs extrinsiek gemotiveerd.
Daarnaast kom je ook terecht in het ontwikkelingsniveau van de leerling waar je dus een tijdslimiet op zet.  
Onder druk presteren of iets moeten halen is een giftige cocktail om later in het verkeer Russische roulette te spelen.
De rijinstructeur staat hiermee dus nog meer onder druk.
Want blijkbaar is legaal keuzes gaan maken wat wil en ga ik wel behandelen tijdens de rijlessen akkoord.
Hiermee verstevigd het CBR dus het examengericht opleiden. Dit geeft de verkeersonveiligheid een stevige boost.

Dato Kolk
Redacteur