Voor alle betrokkenen Voor rijbewijsleerlingen

Motivatie: Welke motivatie heb jij om je rijbewijs te halen?

Vanuit de Branche is de vraag gesteld om een artikel te schrijven over motivatie en met name Intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Motivatie
Om te beginnen, wat is motivatie? Motivatie is een energiebron voor actie. Motivatie brengt je in beweging. Het is de reden om iets te gaan doen.
Motivatie kun je onderverdelen in intrinsiek en extrinsiek.

Intrinsieke motivatie
Als je Intrinsiek gemotiveerd bent om je rijbewijs te halen, ben jij actief, spontaan en geïnteresseerd bezig. Je wil vanuit jezelf het rijbewijs halen.
Deze motivatie is voor het halen van je rijbewijs van cruciaal belang.

Extrinsieke motivatie
Daarnaast zijn er ook leerlingen die extrinsiek gemotiveerd beginnen aan het halen van het rijbewijs. Extrinsiek gemotiveerd kenmerkt zich door factoren die buiten jezelf liggen.
Bijvoorbeeld je vader of moeder vind het tijd worden om het rijbewijs te halen. Of je krijgt een beloning als jij het rijbewijs gehaald hebt.
Tijdens de rijopleiding zul je merken dat je vaak te maken krijgt met tegenslagen, bijvoorbeeld je theorie-examen lukt pas naar een aantal keren.
Praktijklessen gaan niet helemaal vlot, je hebt namelijk de interesse (nog) niet helemaal.

Verschil tussen Intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd
Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie vanuit jezelf.
Als jij extrinsiek gemotiveerd bent zijn er externe factoren die de hoofdrol spelen. Samengevat wordt jij bij extrinsieke motivatie gemotiveerd.

Voordeel Intrinsiek gemotiveerde leerlingen
Rijbewijsleerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, hebben een voorsprong op leerlingen die extrinsiek gemotiveerd zijn. Intrinsieke motivatie heeft als groot voordeel dat er geen (constante) druk van buitenaf hoeft te worden opgelegd om voortgang te boeken. Voor je rijinstructeur is het belangrijk om hiervan bewust te zijn. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, ben jij ook meer betrokken bij je leerproces/leerontwikkeling en zit je heel vaak beter in je vel.
In tegenstelling tot extrinsiek gemotiveerde leerlingen die het rijbewijs halen omdat het hun verplicht of opgedragen wordt. Het gevolg van extrinsiek gemotiveerd zijn, is dat wanneer de controle verdwijnt, praktisch gezien de rijinstructeur en ook de ouders, het gewenste rijgedrag ook ophoudt. Gewenst rijgedrag is hier dus hoe jij als leerling het geleerde altijd moet toepassen als je het rijexamen hebt gehaald.

Dato Kolk
Redacteur