Voor alle betrokkenen

Geslaagd voor je rijexamen is dat wel zo?

Als je van plan bent om je rijbewijs te halen, of je hebt hem gehaald, heb je in beide gevallen een examen moeten afleggen bij het CBR.
Bij een positieve uitslag, ben je geslaagd en bij een negatieve uitslag, mag je nog een keer terugkomen.
Als we gaan inzoomen dan komt er een heel ander punt aan de oppervlakte.
In onze spreektaal hebben wij het over geslaagd of gezakt voor je rijbewijs.
Maar het exameninstituut spreekt heel andere taal over geslaagd of gezakt zijn.

Betekenis
In jaarverslag wat iedere jaar wordt opgemaakt door het CBR, is geen sprake van geslaagd zijn of gezakt zijn. Er wordt alleen gesproken over voldoende en een slagingspercentage. Niet eens over gezakt. Als je dat wil weten moet je zelf aan het rekenen gaan.

Maar wat betekent voldoende en geslaagd dan
Het woord voldoende houdt het volgende in. Als jij een voldoende scoort, heb je gedaan wat nodig en toereikend is.
Daarnaast begint zoals we allemaal wel weten een voldoende bij het cijfer 5,5.
Wat is de betekenis van het woord geslaagd.
Als je het woord geslaagd vertaald in combinatie met een examen, betekent dit dat je een examen met goed gevolg hebt afgelegd.

De logica achter een voldoende
Als je voldoende hebt, betekent dit dat je ten minste 50% van de getoetste praktijkhandelingen controleerbaar goed doet.
Bij het lager scoren dan een voldoende, is de kans heel groot dat je de gewenste praktijkhandelingen nog niet beheerst.
Een voldoende wordt gegeven aan die kandidaten bij wie de kans groter is dat ze het wel kunnen dan dat ze het niet kunnen.
In deze groep, zal je (bijna) niemand meer tegenkomen waarbij de kans groter is dat hij/zij het niet kan dan dat hij/zij het wel kan.
Het is bekend dat een voldoende zowel theoretisch als praktisch ongeveer op de helft ligt.
Verpakt in een cijfer is een 5 onvoldoende en een 6 is net voldoende.

Conclusie:
De definitie van voldoende is dat je als leerling, toereikend, of zoveel als nodig is, mogelijk zelfs meer, hebt laten zien tijdens je rijexamen. Daarnaast heb je voldoende basis volgens een examinator van het CBR om zelfstandig te kunnen autorijden.
Zou je geslaagd zijn, dan heb je een examen succesvol afgerond.
Al spreken wij in de volksmond over geslaagd zijn, is de eigenlijke uitleg van geslaagd zijn voor rijexamen niet meer of minder, dat je een examenrit hebt gereden die voldoet aan de rijprocedure B.
Het lijkt er daarom ook op, dat er een soort excuses is ingebouwd in het rijexamen dat als het met een bepaalde bestuurder niet goed gaat er hier op teruggevallen kan worden.
Je kunt ook spreken van een voorwaardelijkheid van het halen van de rijbevoegdheid.
Een tweede wat hieruit gehaald kan worden is: het niet volledig als exameninstituut gaan staan voor je examinatoren en daarnaast ook geen 100% vertrouwen hebben in de rijschoolbranche zelf en daarmee dus niet in hele keten. Van opleidingsinstituten naar rijinstructeurs/rijscholen en zelf beginnende bestuurders zelf.

Dato Kolk
Redacteur