Voor ouder of verzorger Voor rijbewijsleerlingen

Verkeersgedrag ouders, potentieel gevaar voor beginnende bestuurders

Het blijkt dat een deel van de ouders van (aanstaande) beginnende bestuurders, nu dus rijbewijsleerlingen, ervan overtuigt schijnt te zijn dat zij hun kinderen een goede verkeersopleiding kunnen geven.
Een ander deel van de ouders geloven dat andere instanties deze taak van hun overnemen en vertrouwen hierop.
Concreet verwacht deze groep dat er vanuit onder andere de overheid en de school genoeg wordt gedaan om hun kinderen verkeersveilig gedrag aan te leren en dat zij hier zelf niets voor hoeven te doen.

Ouders zijn zich daarentegen wel bewust van hun voorbeeldfunctie voor hun kinderen met betrekking tot hun gedrag in het verkeer. Je kunt wel spreken dat de bewustwording van deze voorbeeldfunctie aan het verdwijnen is zodra jij je op de openbare weg begeeft en ziet hoe andere weggebruikers zich gedragen.
Daarentegen vinden ouders het dan wéér niet nodig om zichzelf te verdiepen in verkeersveilig (voorbeeld)gedrag voor hun kind(eren).

Risico’s in het verkeer
Als je de waarneming van risico’s van ouders met betrekking tot het verkeer bekijkt zijn ouders daar niet heel serieus in te nemen.
Bij gedragingen / overtredingen in het verkeer, dus vrijwillig genomen risico’s, worden de gevolgen lager ingeschat.

Om een aantal voorbeelden te geven die opgepikt worden door aanstaande beginnende bestuurders zijn:
Te snel rijden.
Door oranje rijden.
Bij oranje gas geven terwijl je moet stoppen.
Geen richting aangeven, bijvoorbeeld bij het wegrijden.
Geen richting aangeven, als er ingehaald gaat worden.
Niet vooruitkijken.
Op het laatste moment een (verkeersgevaarlijke) keuze maken.

Geen goede kijktechniek toepassen.
Telefoon gebruik tijdens het rijden.
Kleven of kort volgen.
Bochten afsnijden.
Zuchten en kreunen tijdens het rijden over andere weggebruikers.

Fietsende ouders en of ouderen
Dan benoemen we hier ook nog specifiek fietsende ouders en of ouderen.

Ook deze groep heeft een voorbeeldgedrag ten opzichte van hun kinderen en of kleinkinderen. Ook hier worden de (verkeers) risico’s lager ingeschat dan ze in het echt (kunnen) zijn.
Gedragingen van deze groep wat met regelmaat is waar te nemen zijn onder andere:
Oversteken zonder uit te kijken.
Voorrang nemen en daarmee het overige verkeer in gevaar brengen.
Fietsen met oordopjes in en zich daardoor totaal afzonderen van het verkeer.
Door een rood verkeerslicht fietsen.
Zonder verlichting fietsen.

Concreet spreken we hier in alle gevallen over vrijwillig genomen risico’s.
Vrijwillig genomen risico’s worden lager ingeschat en daardoor gemakkelijk aanvaard en dus ook normaal gevonden om te doen.
Je kunt dus spreken van het gegeven dat er een acceptatie is, mocht het ooit een keer misgaan.

Gevolgen
Het genoemde verkeersgedrag van ouder(en) wordt klakkeloos overgenomen door aanstaande beginnende bestuurders. Tijdens rijlessen, worden deze voorbeelden uitgevoerd alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Een voorbeeld is: bij het naderen van het oranje verkeerslicht gas geven in plaats van te remmen en te stoppen wat gebruikelijk is. Hiermee hebben dus deze verkeersgedragingen een negatieve invloed op beginnende bestuurders.


Thuissituatie
De meeste invloed komt vanuit de thuissituatie. In de eerste plaats zijn het de ouders die de meeste en meest belangrijke invloed hebben op hun kinderen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Ondanks dat u het tegenovergestelde mogelijk zult denken, hebt u als ouders veel meer invloed op uw puberend kind dan wellicht gedacht wordt.

Ouders kunnen het gedrag van hun kinderen op diverse manieren beïnvloeden. Nogmaals u heeft meer invloed op het gedrag van uw kind dat u zelf denkt te hebben.
De genoemde voorbeelden hebben allemaal een negatieve invloed op de verkeersveiligheid, maar ouders jullie zijn aan zet met de volgende opdracht:

Doe in positieve zin wat met deze invloed. Het geeft de verkeersveiligheid een goede impuls.

Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit artikel, deze kunnen gesteld of doorgegeven worden via:
oudersenverkeer@rijbewijs.tips 

Dato Kolk
Redacteur