Voor alle betrokkenen

De wanhoop van het CBR en de hoop van de rijinstructeur

Het exameninstituut voor rijbewijzen, heeft een tip gegeven over een onderdeel van het halen van je rijbewijs.

“Laat je kind samen met de rijinstructeur bepalen hoeveel rijlessen je nodig bent”.

Ouder: “Ik vond het lastig inschatten hoeveel rijlessen mijn kind nodig had.

Een exameninstituut die een tip weggeeft, aan ouders dat je zoon of dochter samen met de rijinstructeur kan bepalen hoeveel rijlessen nodig zijn.
Ik weet dan niet wie deze tip verzint, maar het is totale onzin.
Dat is hetzelfde als dat je leerling op het voortgezet onderwijs, zegt tegen de directeur: Ik wil 2 jaar op deze school zijn en dan examen doen, terwijl iedereen 4 jaar de opleiding moet volgen.
Een leerling die geen enkele kennis heeft van de rijopleiding kan nooit samen met een rijinstructeur bepalen hoeveel rijlessen nodig zijn.
Ik hoop niet dat er veel gevolg wordt gegeven aan deze tip, want met het huidige verkeersbeeld op de weg zou het best wel kunnen dat het wel gebeurt.

In overleg gaan met name 2 partijen, (ouder en instructeur) over een derde partij (de leerling), bepalen hoeveel rijlessen nodig zijn.
Wat zou dan de motivering zijn van het exameninstituut, om 2 partijen (ouder en leerling), die totaal geen kaas hebben gegeten van deze materie, een rol te laten spelen hierin.

Als je dit dan legt naast het feit dat ze zichzelf de poortwachter noemen, is het veelzeggend, hoe serieus de verkeersveiligheid genomen wordt.
Wat er dan wel afgevraagd kan worden: Waarom komt het enige exameninstituut met deze tip?
Is dit gebaseerd op wanhoop, onkunde of nog iets anders.

Laten we eens gaan inzoomen op wanhoop.
Al jarenlang wil het percentage leerlingen wat slaagt maar niet wegkomen van de 50%.
Hiervoor liggen er een aantal redenen aan ten grondslag.
Daarnaast zou er een wantrouwen (kunnen) zijn richting de opleiders van beginnende bestuurders voor de rijbevoegdheid B.
Dit wantrouwen kan dan ook zonder meer worden doorgeschoven.
Dan is er ook nog een categorie leerlingen dat een aantal keren examen doet, maar die nadat ze voor de zoveelste keer een examen hebben gedaan, het antwoord geslaagd krijgen, maar eigenlijk niet geslaagd zijn.
Beter wordt het niet, laat maar slagen dan.

Om helderheid en duidelijkheid te geven, komt deze onderwijsinstelling binnen afzienbare tijd, met een eerste online test.
Deze test voorziet in een antwoord op onder andere de vragen:
1. Hoeveel rijlessen ben ik nodig.
2. Ben ik er klaar voor om te gaan autorijden, (verantwoordelijkheid aankunnen).
3. Waar kan en moet de rijinstructeur rekening mee houden.

Daarnaast zorgt:
Deze online test, gecombineerd met de e-learning op het blokonderwijs, ervoor
dat vragen van ouders richting rijscholen en rijinstructeurs tot het verleden behoren.
Het vraagt van leerlingen bewustwording in het kader van wat wil ik eigenlijk.
Het vraagt van de ouders inzet richting hun zoon of dochter om de motivatie om het rijbewijs te halen hoog te houden.
Gevolg van de inzet van ouders is dat leerlingen gemotiveerd, worden, zijn en blijven. Bovendien is er een financiële prikkel voor zowel leerlingen als ouders, omdat motivatie de lestijd verkort.
Voor de rijinstructeur geldt dat gemotiveerde leerlingen veel prettiger in de auto zijn.
Tevens dat de praktijklessen sneller gaan en dus voor een rijschool meer leerlingen op jaarbasis.

Met betrekking tot de e-learning is hier een demo te zien en te doen.

Dato Kolk
Redacteur