Voor alle betrokkenen

Mijn leerling is niet geslaagd voor het rijexamen, Hoe kan dat?

Als ik als ervaren bestuurder een rotonde nader, voer je de 5 taakprocessen automatisch uit.
9 van de 10 keer kom ik uit tijdens het waarnemen, dat een bestuurder met een dusdanige hoge snelheid de rotonde nadert waar ik wil gaan oprijden.
Hierdoor wordt mijn voorspelling dat voor mij de enige juiste beslissing is om deze bestuurder af te wachten en voorbij is.
De verdere conclusie die ik kan trekken is, dat hij/zij zich (op dat moment) niet omgevingsbewust is. De naderingssnelheid van de rotonde en het oprijden van de rotonde is min of meer gelijk.
Dit maakt wel dat als ik de rotonde zou oprijden, een aanrijding onvermijdelijk is.

Dit is dan één van de gedragingen die veel voorkomt in het verkeer.
Je kunt de overtuiging wel hebben dat als er bij één kruispunt of rotonde de snelheid te hoog ligt, dit bij meerdere het geval is.
Gebeurt het niet, dan zit de oorzaak in het verkeer dat voor je rijdt, waardoor het het niet kan.
Nog een voorbeeld: In mijn rol als voetganger wil ik een weg oversteken.
Het gebeurt dan heel vaak, dat ik een weg oversteek in 2 keer als er een middenstuk is waar je kunt wachten.
Hier speelt hetzelfde probleem een (hoofd)rol.
Je krijgt geen contact met bestuurders en daardoor gaat dus eigen veiligheid voor.
Hier speelt ook het (niet) omgevingsbewustzijn een grote rol.

Tijdens de rijopleiding wordt de leerling rijbekwaam en voertuigvaardig gemaakt. Dit is ook hoe het examen van het CBR eruit ziet.

Wat er niet aan bod komt is het rijniveau.
Met het rijniveau wordt bedoelt:
Over kennis beschikken met betrekking tot de functionaliteit van de verkeersvoorschriften.
Samengevat zijn dit de hoge orde vaardigheden (absoluut geen hogere rijvaardigheden) die te maken hebben  met het begrijpen van de functionaliteit van de verkeersregels.
Rijgedrag wordt aangepast als bestuurders elkaar begrijpen.
Dit staat los van de “ik”cultuur in de samenleving.
Als beginnende bestuurders de toepassing leren, betekent dit niet, dat de functionaliteit van verkeersregels wordt begrepen.

Om wél de functionaliteit van de verkeersvoorschriften te kunnen begrijpen is er nu online e-learning.
meer informatie: info@rijles.tips

Ik hoop hiermee een antwoord te hebben gegeven over een niet geslaagde leerling wat onlangs is geplaatst in de groep rijles en rijexamen 2.0.

Tot slot nog een korte uitleg vanuit de onderwijsinstelling.

Uitleg examinator “je kwam best hard op de kruispunten af”.
Uitgaande van de juistheid van de constatering:
De examinator heeft hier dus een beoordeling gegeven op het rijniveau van de leerling.
Te hard op kruispunten en rotondes afrijden heeft als beoordeling dat de leerling zich niet bewust is van de omgeving.
Dat een examinator hier tijdens de rit niets over zegt, heeft als reden dat er beoordeelt wordt of het éénmalig is.
Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Dato Kolk
Redacteur