Geen categorie

Slagingspercentage waardevol of totaal niet

Het slagingspercentage zoals het CBR deze hanteert, is een percentage van het CBR zelf.
Daar is het inmiddels wel genoeg over geschreven.
Vorig jaar heeft het LBKR er ook een brief over geschreven en deze verzonden naar het ministerie van I & W.

Een korte conclusie is wel te trekken.
Het is een percentage van het CBR zelf, waar ze mee kunnen doen wat ze willen, als alles juist is wat erover gezegd en geschreven is.

Maar als de conclusie is dat, als de keuze gebaseerd wordt op het slagingspercentage zal er wel gecommuniceerd moet worden hoe dit percentage tot stand komt.
Daarnaast is het voor de transparantie van slagingspercentages ook interessant en goed voor een onderbouwing hoe de ontwikkeling is geweest door de jaren heen.

Wat er ontbreekt met betrekking tot de slagingspercentages in de rijscholenbranche die het CBR uitgeeft, is een tijdslijn. Een percentage wordt ieder kwartaal vastgesteld op het kwartaal, waarmee het dus in de basis achterhaalde informatie is.
Om het met een simpel voorbeeld helder te maken: Als er in het 1e kwartaal 7 leerlingen allemaal geslaagd zijn en je hebt zeven examens gehad is het percentage 100%.
Als het 2e kwartaal afgelopen is en je hebt dan 7 examens gehad waarvan er niemand geslaagd is.
Je hebt dan in totaal 14 examens gehad. Maar je slagingspercentage is dan gehalveerd tot 50%
1e kwartaal 7 examens gehad 7 keer geslaagd is 100% als percentage
2e kwartaal 7 examens gehad 0 keer geslaagd is totaal dus 14 examens en een percentage van 50%

Dit is voor een leerling die een rijschool wil kiezen een totaal ondoorzichtige materie, waarop geen keuze te maken valt die goed zou zijn voor een leerling.
Ook een rijschool en rijinstructeur hebben te maken met telkens veranderende omstandigheden die positief of negatief een invloed hebben.

Maar wanneer is een slagingspercentage voor nieuwe leerlingen waardevol.

Een slagingspercentage is waardevol op de volgende manier:
Bij een willekeurige rijschool slagen er een x aantal leerlingen voor hun rijexamen
Daarnaast zakken er ook wel een aantal leerlingen voor het rijexamen.
Je kunt bijvoorbeeld een periode kiezen van kwartaal/ half jaar.
Het totaal van het aantal geslaagde leerlingen in deze periode afzetten tegen het aantal leerlingen wat in dezelfde periode niet geslaagd is voor hun rijexamen.
Hieruit komt dan een percentage naar boven.
Voorbeeld: in een bepaalde periode zijn er 130 examens geweest.
Hiervan zijn er 100 leerlingen geslaagd en 30 gezakt.
Objectief berekent is er dus van 130 leerlingen (examens) 76,92% geslaagd en is er dus 23,08% helaas niet geslaagd.
In CBR taal is het dan 100 leerlingen voldoende hebben gehaald en 30 leerlingen een onvoldoende.
Uit deze informatie kan een willekeurige leerling dus halen dat afgerond 75% van de leerlingen slaagt voor het rijexamen.

Hiermee heb je dus een overzichtelijke berekenmethode. Je zou aan het eind van iedere periode deze moeten afsluiten en weer op nul moeten beginnen. Hierdoor achtervolgt je een slechte periode niet een jaar lang en goede periode ook niet.
Er is dan wel een stimulans om continu je te blijven verbeteren, om aan het einde van een volgende periode nog beter te scoren.

Wie wil en kan meedenken over een goede manier van registreren van slagingspercentage.
Ideeën of andere opmerkingen mogen gemaild worden naar:  meedenken@slagingspercentage.tips

Dato Kolk
Redacteur