Voor alle betrokkenen

De Tussentijdse Toets en je slagingskans voor het Rijexamen B

In de huidige situatie heeft de tussentijdse toets bij het CBR voor een groot deel zijn waarde verloren.

Doel
De reden was dat een kennismaking met een rijexamen effectief is op het moment dat je als leerling een tussentijdse toets wil doen en daarna op heel korte termijn het rijexamen.
De combinatie van deze toets met daarop volgend het rijexamen, kan inderdaad helpen om spanning te verminderen.
Dit wordt ook door voormalige zenuwachtige leerlingen bevestigd.

Dit is nu niet meer aan de orde door de ontstane wachtlijsten en zeker als er per 1 september 2022 een nieuwe volgorde van examen doen van start gaat.

Waarde TTT gekoppeld aan de huidige situatie
Momenteel kan dan ook de vraag gesteld worden hoe waardevol deze toets nog is.
Voert de boventoon een mogelijk te verdienen vrijstelling? Dat kan.
Maar hoe waardevol is deze vrijstelling als deze éénmalig is?
Als leerlingen goed voorbereid op examen gaan, is er toch helemaal weinig tot geen behoefte aan deze toets in de huidige opzet bij het CBR?
Een andere invalshoek is, wat vind je belangrijk: Wil je een vrijstelling verdienen of wil je als leerling goed voorbereid en zelfstandig de weg op kunnen nadat je het rijexamen gehaald hebt. Dan bedoel ik ook dat de ongevalskans verkleind is.

De indruk ontstaat dat als je het groter geheel bekijkt, er een hele andere onuitgesproken motivatie een boventoon voert, namelijk de bedrijfsmatige.
Bij ons is bekend dat als je als rijschool zelf de TTT uitvoert en dit op grote schaal doet, je een bezoek kunt verwachten van een boze CBR.
Moraal van het bezoek was dat er omzet verloren ging en wat belangrijker is, de controle op wie wel of niet gaat slagen.

Want dat er een vorm van controle is op wie wel of niet slaagt: die is er.

Hoe gebeurt dit:
Er is al jarenlang een  manier aan de gang hoe men omgaat met deze toets door examinatoren.
Deze houdt in en wordt ook bevestigd door het RTL artikel:
Als een leerling de Tussentijdse Toets doet is de slagingskans hiervan voor het rijexamen wat daarop volgt de volgende:
1 aantekening tijdens de tussentijdse toets: geslaagd voor het rijexamen geen twijfel.
2 aantekeningen tijdens de tussentijdse toets: Dan slaag je voor het rijexamen.
3 aantekeningen tijdens de tussentijdse toets: dan slaag je met hakken over de
sloot.
4 aantekeningen tijdens de tussentijdse toets: dan is je slagingskans veel minder.
5 aantekeningen tijdens de tussentijdse toets: dan zak je voor je rijexamen en
moet je op voor een herexamen.

Dit is voor rijscholen een reden om de tussentijdse toets niet (altijd) te doen.
Dit kan ook de willekeur verklaren en mogelijke (terechte) indrukken die er bestaan over examinatoren.

Geef je daar als rijinstructeur daar bijvoorbeeld commentaar op, dan zijn er vanuit het verleden voorbeelden bekend dat dit wordt beloond met een (kunstmatig)  lager slagingspercentage.

Er is tijdens de start begonnen met een papieren versie van de tussentijdse toets.
Deze is later vervangen door een digitale versie op een tablet.
Kom je in een discussie en dat loopt uit de hand, dan werd je slagingspercentage aangepast.
In je slagingspercentage werd een deel van je geslaagde examens er uit gehaald waardoor je op een percentage van bijvoorbeeld 16% beland.
Je geslaagde examens werden er aan het begin van het jaar tussenuit gehaald en aan het eind van jaar weer toegevoegd.
Het toevoegen gebeurde dan vanwege bedrijfsmatige belangen van het exameninstituut. Ondermeer om hun KPI’s te halen.
Dus als voorbeeld: in begin van het jaar had je (kunstmatig) 16%. Komt het einde van het jaar inzicht, dan worden de geslaagde examens toegevoegd en zit je weer op 80%.
Je hebt dus als rijinstructeur/rijschool een jaar last van deze manier van handelen met alle gevolgen van dien.

Dato Kolk
Redacteur