Voor alle betrokkenen

CBR slagingskans voor rijbewijs B

Naar aanleiding van het artikel van RTL nieuws over dat de slagingskans nogal verschilt per examinator van 6 juni 2022. Een vervolg:

Als het CBR stelt dat de kwaliteit van examens vooropstaat, is deze uitspraak objectief gezien een juiste.
Dat ze dit zo uniform en objectief mogelijk doen als mogelijk bij een menselijke beoordeling, daar kun je dan wel vraagtekens bijzetten.

Volgens het CBR is er een monitoringssysteem waar het CBR naar kijkt met 18 verschillende factoren, waaronder leeftijd en wel of niet geslaagd voor de tussentijdse toets. Wat zijn de andere 16 factoren dan?
Hiermee wordt aangegeven dat het onafhankelijk zijn als exameninstituut van het CBR een discussiepunt is geworden.

Daarnaast is er al jarenlang een praktijk gaande om de 50% slagingspercentage, het ene jaar wat hoger en het andere jaar wat lager, in stand te houden.
Oorzaak hiervan zal gelegen zijn in het feit dat het CBR in naam een exameninstituut is, maar in de praktijk haar eigen commerciële doelen moet nastreven. Hierdoor kunnen dus (ongewenste) belangen een hoofdrol spelen.
De functie die het CBR zegt te hebben als poortwachter, wordt zo niet uitgevoerd in het belang van de verkeersveiligheid.

Afwijking bij een examinator
Het vervolg van de reactie van het CBR en ik citeer:
“Als we bij een examinator een afwijking zien, dan zoeken we uit waarom dat verschil er is”, zegt het CBR. Vervolgens wordt bijgestuurd met behulp van gesprekken, coaching en waar nodig bij- of herscholing” einde citaat.

Dit roept wel een aantal vragen op.
Want als we er vanuit kunnen gaan dat een exameninstituut onafhankelijk is, dan is dit wel een hele vreemde gang van zaken.
Dit beperkt zich dan niet tot de in het voorbeeld genoemde onderscheid tussen mannen en vrouwen. Maar gaat veel verder.
Want wanneer is er sprake van een afwijking in totale zin?
Wat houdt dan de bijsturing in met behulp van gesprekken, coaching en waar nodig bij of herscholing.
Als hier op ingezoomd wordt dan komt er wel een bijzonder beeld naar voren.
Een examinator, neemt een rijexamen af bij een leerling, beoordeelt deze naar eer en geweten, op een integere wijze. Hij/zij is er voor opgeleid om zelfstandig te beslissen. Het CBR heeft hierin maar één keus achter hun examinator gaan staan. Maar als hier sprake is van bijsturing, bij of herscholing dan komt dit de werkhouding van de examinator zeker niet ten goede.
Wat houdt deze bijsturing, bijscholing of herscholing dan in?
Wat is het doel hiervan.
Het lijkt dat dit niet in het belang van de leerling en rijschool is.

Slagingspercentage vanaf 2007 tot 2020
Is het doel dan het slagingspercentage rond de 50% te houden?
Als we gaan kijken naar het slagingspercentage van de jaren 2007 tot 2020 komt er wel een beeld naar voren van een bewuste sturing om het slagingspercentage rond de 50% te houden.
Een onafhankelijk en objectief exameninstituut heeft veel meer verschil in percentages.
Zeker ook percentages die verder boven de 50% uitsteken.
Hier kun je de slagingspercentages bekijken van 2007 tot en met 2020.

Dato Kolk
Redacteur