Voor alle betrokkenen

De collegiale Toets(ing)

Momenteel loopt er een pilot collegiale toetsing, uitgevoerd door een partij die al jarenlang zaken onderzoekt, waarvan de uitkomst al te voorspellen is.

Toelichting
In de toelichting vanaf de kant van het ministerie staat dat het de afhankelijkheidsrelatie wil doorbreken van leerling – rij-instructeur.
Dit wordt dan doorbroken doormiddel van een collegiale toets.
Maar de afhankelijkheidsrelatie wordt al doorbroken met een (mogelijk) tussentijdse toets moment.
Dat een uitkomst van een toets wordt vastgelegd, is een gegeven dat bij alle/veel toetsen gebeurt.
Dat er mogelijk meerdere momenten komen na elke module, doet mij terugdenken aan een opleidingsvorm die ook meerdere modules heeft en toets momenten, alleen zijn deze verdwenen en is de tussentijdse toets overgebleven.

Vertrekpunt
Het vertrekpunt van het waarom van een collegiale toets, is het doorbreken van de afhankelijkheidsrelatie.
Laat ik voorop stellen: dit vertrekpunt geeft al aan dat hier geen sprake is van een steekhoudend argument.
Want over welke vorm hebben we het als we hier spreken over een afhankelijkheidsrelatie?
Welke motieven en voorbeelden liggen eraan ten grondslag.
Dat is totaal onduidelijk en niet gedefinieerd.

Daarnaast:
Als ik als leerling opgeleid wil worden als (beginnende) bestuurder, dan heb ik, totaal geen belang bij het doorbreken hiervan, sterker nog, ik wil het gewoon niet.
Je bouwt een tijdelijke (vertrouwens) relatie op, je leert elkaar kennen en vanuit deze hoedanigheid, kun je als instructeur een leerling goed opleiden en begeleiden.
Informatie die bij ons bekend is, is dat er leerlingen bij een grote rijschool van instructeur naar instructeur gaan en vervolgens (bijna) niets leren en niet verder komen richting het rijexamen.
Dit is dus een prachtig voorbeeld waar geen sprake is van een afhankelijkheidsrelatie, maar van een hoe hou ik zolang mogelijk leerlingen vast relatie.

Maar wat is een collegiale toets nu eigenlijk?
Met de collegiale toets wordt er een beoordeling gegeven op de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Vrij vertaald:
De collegiale toets is er voor bedoeld om in kaart te brengen:
Hoe geeft een rij-instructeur les
Omgangsvormen van rij-instructeur ten opzichte van de leerling
De werkhouding van de rij-instructeur
Hoe nauwkeurig is de rij-instructeur
Doeltreffendheid van de rij-instructeur
De deskundigheid van de rij-instructeur

Als er een aanleiding is, bijvoorbeeld, deskundigheidsheidsbevordering, kan deze toets altijd gedaan worden, maar dan moet dit niet via leerlingen gespeeld worden. Dat komt het transparant zijn over wat je wil niet ten goede.
Deze toets kan niet onderling gedaan worden, want dan komt er geen kwaliteitsslag, maar houd je het huidige niveau instant.
Deze toets moet gedaan worden op onafhankelijke basis door een collegiale toetser.
Deze toetser werkt voor deze onafhankelijk onderwijsinstelling.

Uitvoering:
Het uitvoeren van deze toets gericht, op de kwaliteit van het lesgeven van de instructeur kan zeker en is nuttig.
Deze toets is niet uitvoerbaar door de rijschool zelf, daarmee komen belangen aan de oppervlakte die bedrijfsmatig zijn.
De uitvoering van deze toets moet ook gebeuren op basis van onafhankelijkheid en zonder vooroordelen en voorkennis.
Het doel is dat de kwaliteit van de dienstverlening van je rijschool beter wordt.
Daarnaast zal de rijschoolnaam zich positief onderscheiden en verbeteren.
Voor de consument zal zich dat vertalen in een hoger slagingspercentage en voor de rijschool meer nieuwe leerlingen.

Dato Kolk
Redacteur