Voor alle betrokkenen

De Collegiale Toets

Er is onrust ontstaan over de Collegiale Toets.
Onlangs is er een artikel geschreven over de Tussentijdse Toets van het CBR.
Je kunt deze hier lezen.

Wat is de insteek
De Collegiale Toets is een onderlinge toets voor en door collega rijinstructeurs om elkaar te toetsen. maar deze toets heeft geen betrekking op de stand van zaken voor de leerling zelf en hoe die beter met de bestaande rijopleiding kan leren.
Het heeft meer te maken de achterstand van de huidige instructeursopleiding.

De feiten
1. De Tussentijdse Toets is een toets voor de leerling die door de
onderwijsinstelling onafhankelijk wordt getoetst, dus niet wordt afgenomen
door een exameninstituut.
2. De collegiale toetsing kan ook bij een rijschool voorkomen of bij de
onderwijsinstelling voor kleine of middelgrote rijscholen.
Dan is er sprake van een onafhankelijke toetsing.
3. De tussentijdse toets wordt onafhankelijk afgenomen door de
onderwijsinstelling en heeft betrekking op de leerling en geeft de stand van de
leerling weer hoe ver hij/zij is in zijn of haar ontwikkeling naar het rijbewijs.

Aannames
Deze keer zit de onrust in het initiatief van een rijschool die deze toets aanbiedt voor veel geld.
Als dan de voorzitter van de BOVAG, ook nog een aanbeveling doet om dit onderling te gaan doen zie je hier dus gebeuren dat dit onder de noemer van het rapport Roemer wordt gelegitimeerd.
Volgens de voorzitter van de BOVAG en dus de BOVAG zelf kunnen:
– grote rijscholen dit onderling doen
– eenmansrijscholen dit doen in onderling overleg met een goede collega.
Het roept de gedachte op: wij van WC eend adviseren WC eend.

1. Dan kan er dus afgevraagd worden of deze aanpak veel examencapaciteit
bespaart.
2. Dan kan er dus afgevraagd worden of deze aanpak wachttijden vermindert bij
het CBR.
Want hoe weten we dat het veel examencapaciteit bespaart en de wachttijden
vermindert.
Dat kunnen we helemaal niet weten, dat is puur een gok.
Het besparen van examencapaciteit is ook een pure gok.
Om met een voorbeeld te spreken: Als je een Mavo opleiding volgt, en het examen is op Havo niveau, wat is dan je slagingskans?

Auteursrecht
Trouwens nog een punt van aandacht: op het woord collegiale toets en CT rust auteursrecht. Dus mag niet gebruikt worden.
De collegiale toets waar auteursrecht op rust heeft bettrekking op 2 zaken, namelijk de rijbekwaamheid en het rijniveau.
Zoals het nu vertaald wordt, heeft het alleen betrekking op rijbekwaamheid en niet op het rijniveau.

De rijscholenbranche en uitgevers zullen moeten leren accepteren dat je kennis die je niet hebt ook niet na kunt bouwen of kopiëren.
Er zijn hiervoor wel andere mogelijkheden, die benut kunnen worden.

Bedrijfsbelang(en)
Maar het meest veelzeggende stukje tekst staat onderaan:
Door deze Collegiale Toetsen af te nemen krijgt de Teamleider een goed beeld van de autorijcoaches en kan daardoor structureel blijven bouwen aan de kwaliteit van het team.

Het gaat dus weer niet om de leerling bij de Collegiale Toets, maar hier spelen belangen van de rijschool de hoofdrol.
Als een teamleider Collegiale Toetsen afneemt, komt er een beeld naar boven van de lesgevende  rijinstructeur.
Het wordt helder wat de kwaliteiten en tekortkomingen zijn van de rijinstructeur.
Het is een soort functioneringsgesprek of dossiervorming in de praktijk.
Functioneer je wel of functioneer je niet als instructeur.
Lever je als instructeur de rijschool voordeel op, of zorg je voor in negatieve vorm voor meer werk.
Onder de dekmantel van een collegiale toets, wordt er gekeken naar het functioneren van de lesgevende rijinstructeur.
Dan gaan we nog maar even voorbij aan de (instructeurs) kwaliteiten van de teamleider die de collegiale toets afneemt.

Dato Kolk
Redacteur