Geen categorie

CBR gericht opleiden is geen kwaliteit voor de rijschool

De onderstaande informatie is bij het CBR totaal niet bekend. Maar toch willen wij u hierover informeren hoe u als rijschoolhouder beter inzetbaar bent en gaat worden voor de verbetering van de verkeersveiligheid.
Er zijn nieuwe technieken en (online) lesmateriaal beschikbaar die de waardering voor uw rijschool zullen vergroten en verbeteren.
Met name is de Rijprocedure B herschreven en als verkeersveiligheidsopleiding voor rijbewijsleerlingen beschikbaar. Hiermee kunt u de praktijklessen afstemmen op de theoretische voorbereiding van de leerling.
Om een juiste start te maken voor de leerling, is er een digitale rijlestest beschikbaar. Hiermee wordt er een inschatting gemaakt hoeveel rijlessen een leerling nodig is, waardoor de bedrijfsmatige planning ook een positieve impuls krijgt doordat er op jaarbasis meer leerlingen opgeleid kunnen worden. Voor de leerling, afhankelijk van zijn inzet en medewerking, kan het een besparing oplevering van een aantal rijlessen, wat iedere leerling graag wil. Deze motivatie van de leerling komt dus uw rijschool ten goede.
Naar aanleiding van het feit vanuit de branche, dat de verkeerstaak moeilijk is aan te leren en dit gecombineerd met de vaak nog jeugdige leeftijd, is de digitale rijlestest ook geschikt voor de leerling op het gebied, ben ik als leerling er aan toe om een rijbewijs te halen.

Concreet is het nu mogelijk dat een rijschool meer omzet draait en gelijktijdig een leerling bespaart op rijlessen, waardoor de factor betaalbaarheid instant blijft.

Een veel gehoorde opmerking van rijinstructeurs is dat leerlingen anders gaan rijden dan dat ze is geleerd.Dat is juist.

Automobilisten hebben verschillende rijniveaus. Het rijniveau, wat niet behandelt wordt tijdens de rijlessen, heeft betrekking op de wijze waarop het autorijden is of wordt aangeleerd en door de leerling wordt vertaald.
Het rijniveau is absoluut niet hetzelfde als het leerproces. Het leerproces heeft als doel, om bepaalde voor het examen belangrijke (leer)doelen te halen.
Het leerproces heeft namelijk te maken met de oefening van lesonderdelen en het eigen maken van kennis over de verkeersregels. De bekwaamheid is een belangrijke basis om te kunnen autorijden.
De vorming van rijniveaus hebben te maken met de houding en het gedrag die samen het verkeersbeeld bepalen in de omgang naar elkaar, het samenwerken met elkaar in het verkeer.

Meer informatie: d.kolk@dutla.nl

 

 

 

 

Dato Kolk
Redacteur