Voor ouder of verzorger Voor rijbewijsleerlingen

Verkeersgedrag

 

Van fundamenteel belang is om te herkennen wat het verschil is tussen hoge rijvaardigheden en hoge orde vaardigheden.

Uit verkeerd verkeersgedrag ontstaan ongevallen in het verkeer met altijd een trieste afloop.

Als er rapporten geschreven worden en geschreven zijn, door theoretische onderzoekers rapporteren deze altijd over hoge denkvaardigheden. Ze hebben niet het besef dat denkvaardigheden veel minder relevant zijn voor de ontwikkeling van het rijdend onderwijs met een totaal ander leerproces of leerprocessen. Hun basis voor de theoretische rapporten, is het schoolbanken onderwijs, dus stilstaand.

Er is een (on)bewuste verwarring ontstaan over hoge orde vaardigheden en hoge rijvaardigheden.
De manier van lesgeven is cruciaal en bepaalt de richting die in de praktijk (vaak) uitdraait op hoge rijvaardigheden. De toetsing van het rijbewijs is hier zelfs op afgestemd.

Met volle overtuiging, vol zelfvertrouwen, vlot doorrijdend en met eigen ontwikkelde hoge rijvaardigheden zien beginnende bestuurders hun kans om slimmer te zijn dan de rest van het (rijdend) verkeer.
In hun hoofd en perceptie, hebben ze een ontheffing meegekregen om met hoge rijvaardigheden, de verkeersregels te ontwijken. Door die zogenaamde in het hoofd aanwezige ontheffing, mogen ze op het asfalt waar doorgetrokken strepen liggen gewoon inhalen.

Maar:
Hoge orde vaardigheden hebben niets te maken met hoge rijvaardigheden.
Bij hoge orde vaardigheden gaat het om de individuele rijcapaciteit van de beginnende bestuurder. Door alertheid wordt de richting van het rijgedrag bepaald.
Als er rijles wordt gegeven op een waarschuwende, via instructie, of attenderende manier, wordt er geen rijcapaciteit in het brein van de beginnende bestuurder vastgelegd.
De toetsing voor de rijbevoegdheid, het rijbewijs, is niet afgestemd op rijcapaciteit, maar op rijvaardigheid met alle risico’s. Dit leidt niet tot verkeersveilig gedrag bij beginnende bestuurders.

En het bewijs is er al: jarenlang is het aantal verkeersdoden onder beginnende bestuurders al 30% van het jaarlijks aantal doden.

Door de huidige manier van het examengericht opleiden, is het niet mogelijk om alle goede bedoelingen ten spijt de verkeersveiligheid te dienen.
Daarvoor is er meer nodig.
Wat er tekort is, is duidelijk.
Wat er nodig is helder.
Wat er nog meer nodig is, is beschikbaar.

Meer informatie of vragen: mail naar info@rijbewijs.tips

Dato Kolk
Redacteur