Voor alle betrokkenen

ADAC pleit voor begeleid rijden voor 16-jarigen

In Duitsland wil de federale overheid het begeleid rijden uitbreiden naar 16 jarigen. Hiermee hoopt men ongelukken te voorkomen. De ADAC juicht dit project toe.

In 2018 waren er in totaal 36.052 ongevallen met persoonlijk letsel, met als belangrijkste oorzaak een automobilist tussen 18 en 24 jaar. 312 mensen werden gedood. Experts zoeken naar manieren om dit angstaanjagende aantal naar beneden te brengen. Een van hen mocht vanaf 16 jaar onder begeleiding rijden.

Tot nu toe is begeleid rijden in Duitsland alleen mogelijk vanaf 17 jaar. Begeleid rijden op 16- jarige leeftijd zou volgens de ADAC helpen om jongeren beter voor te bereiden op praktijkervaring.
Transportvoorzitter Hillebrand juicht daarom de plannen van de federale overheid toe:
“Met deze maatregel kan de leerperiode worden verdubbeld en kan het risico op ongevallen voor beginnende chauffeurs verder worden verminderd dankzij meer rijervaring.

Volgens ongevallenonderzoek is een gebrek aan routine– en leeftijd gerelateerd gedrag zoals een zekere onvoorzichtigheid en roekeloosheid  verantwoordelijk voor het feit dat de risicogroep jonge automobilisten vaker bij ongevallen betrokken is dan oudere verkeersdeelnemers.

Veel jonge automobilisten overschatten hun capaciteiten als ze alleen gaan rijden.
Volgens de ADAC moeten hier mogelijkheden worden ontwikkeld om beginners objectieve feedback te geven over hun vaardigheden en hun grenzen achter het stuur.

Het Federal Highway Research Institute (BASt) heeft hiervoor al verschillende voorstellen geschreven. De proeftijd kan worden verlengd van twee tot drie jaar.
Tegelijkertijd zouden jonge chauffeurs de kans kunnen krijgen om deze tijd te verkorten door deel te nemen aan bijscholingsmaatregelen en cursussen.

Dato Kolk
Redacteur