Voor ouder of verzorger Voor rijbewijsleerlingen

Ouderavond rijonderwijs

Om de kwaliteit van de rijscholen en het CBR te bevorderen, is het van groot belang voor de verkeersveiligheid om via een onafhankelijke partij de voorbereiding richting het rijexamen te doen. Dit bestaat momenteel (nog) uit een Collegiale Toetsing.

Beginnende bestuurders van alle leeftijden verdienen een onderwijsinstelling, de rijscholen en opleiding met toetsing die dicht bij de werkvloer en rijinstructeur staat.
Deze onderwijsinstelling voor rijdend onderwijs, waar rijinstructeurs inspraak hebben werken we georganiseerd aan de verkeersveiligheid.

Oorzaak
De oorzaak is dat de rijinstructeursopleiding niet (voldoende) aansluit bij de praktijk van deze dag en voor het grootste deel theoretisch gevolgd wordt, waardoor nieuw opgeleide instructeurs in praktijk vaak basisbeginselen  van het vak missen.

Het CBR heeft geconstateerd dat rijexamens te vroeg worden aangevraagd.
Er worden jaarlijks minimaal 3000 rijexamens afgebroken vanwege de kennis en vaardigheden van de rijbewijsleerling die examen wil doen.
Dan hebben het over minimaal 12 rijexamens per week.

Opdracht
Het CBR heeft opdracht gegeven om naar aanleiding van bovenstaande oorzaken te zorgen voor minder herexamens.

Uitkomst
Er is nu de Collegiale Toetsing. Deze toetsing gebeurt door een onafhankelijke Toets deskundige.
Met het akkoord van de CT deskundige, kan het rijexamen aangevraagd worden.
Als rijbewijsleerling ga je dus met een goed gevoel naar het rijexamen want je rijinstructeur vind dat jij er klaar voor bent en de CT deskundige heeft dit op basis van de onafhankelijke toetsing bevestigd.

Gevolg
De Collegiale Toetsing wordt nu landelijk uitgerold.
Vanaf maandag 8 november 2021 is de collegiale toetsing beschikbaar voor de volgende CBR oproepplaatsen: Leiden, Zoetermeer, Rijswijk en Gouda.

Om Ouders en of verzorgers van informatie over dit onderwerp te voorzien, organiseren we online ouderavonden. Hierin gaan we voorlichting geven, zodat je de daarna de juiste keuze kunt maken voor je zoon of dochter.

Aanmelden kan via: Voorlichting ouders en of verzorgers over de rijles

Dato Kolk
Redacteur