Geen categorie

Het blokonderwijs voor verkeersveilig rijgedrag

MODULAIR RIJONDERWIJS
(blokonderwijs)

Elementaire voorwaarden, bestaande uit:
– Structuur (opbouw)
– Vordering (resultaat)
– Niveau (verdieping)

Het gaat dus niet alleen om de vorderingen (rijopleiding), maar om het rijniveau die je binnen de vorderingen maakt. (rijonderwijs)
Hoe hoger de groei in rijvaardigheid (vorderingen) hoe lager de rijcapaciteit (niveau) Dit is voor een groot deel de oorzaak van ongelukken in het verkeer. Het gaat niet om “rijervaring” maar om interpretatie die de rijcapaciteit bevorderd. In dat geval gaan de ongevallencijfers van beginnende bestuurders omlaag

NATIONAAL LEERPLAN met keuze modules en afstemming op de beoordeling.

Module A.
Kruispunten en voorrang verlenen.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau | Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Module B.
Inhalen – zijdelingse verplaatsing.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau | Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Module C.
Rijden op rechte en bochtige weggedeelten.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau | Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Module D.
In – uitvoegen.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau | Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Module E.
Gedrag nabij en op bijz. weggedeelten.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau | Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Module F.
Overige les – rijveiligheidsonderdelen.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau| Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Module G.
Bijzondere manoeuvres.

Theorie niveau | Blok 1
Theorie niveau | Blok 2
Theorie niveau | Blok 3
Rijniveau | Blok 4
Rijniveau | Blok 5
Rijniveau | Blok 6
Rijniveau | Blok 7

Doel en toelichting

Theorie niveau | Blok 1
Ik ken de verkeersregels en ik wil ze graag toepassen.

Theorie niveau | Blok 2
Ik weet waarom de verkeersregels er zijn en welke invloed ze hebben.

Theorie niveau | Blok 3
Ik herken de invloed van de verkeersregels tijdens gedragingen van weggebruikers.

Rijniveau | Blok 4
Ik ben op de hoogte van mijn gedrag in het verkeer die ik in relatie kan brengen tot verschillende weggebruikers.

Rijniveau | Blok 5
Ik ben op de hoogte van mijn gedrag in het verkeer die ik in relatie kan brengen tot het samenspel met andere weggebruikers.

Rijniveau | Blok 6
Ik ben op de hoogte van mijn gedragingen in het verkeer. Ik kan een relatie leggen tussen mijn eigen rijsnelheid en de verwachtingen die andere weggebruikers over mij hebben.

Rijniveau | Blok 7
Het begrijpen en toepassen van alle blokken binnen de module, waarbij verklaringen en verbanden worden gelegd tussen het rijonderwijs en oorzaken van ongevallen in het verkeer.

Extra informatie:

Het hangt van je rijniveau (verdieping) af hoe je rijervaring gaat interpreteren.

Het is dus niet zo dat je vele uren moet rijden om voldoende rijervaring op te doen om veilig te leren rijden.

Alle komende nieuwe rijinstructeurs beschikken nog niet over werkervaring. Dit betekent dat ze “rijvaardigheid” als graadmeter (eigen interpretatie) gaan beschouwen. Rijvaardigheid hoort bij vorderingen maken. Het rijniveau ontbreekt. Dit is dramatisch voor de ongevallen cijfers in de komende jaren. Overigens ook al in 2012 voorspeld.

Het theorie- en rij niveau bepalen beide de rijstijl waarmee je rijdt.
Het rijniveau is een verdieping binnen één of meerdere onderwerpen. Het rijniveau is dus niet zoals velen veronderstellen de aantal vorderingen die je maakt.

Het gaat dus niet alleen om de vorderingen (rijopleiding), maar om het rijniveau die je binnen de vorderingen maakt. (rijonderwijs)

Theorie niveau + Rijniveau vormen samen een rijstijl op basis van beeldvorming. Het is niet zo dat iedereen in het verkeer beschuldigd kan worden van een verkeerde houding als de basis slechts uit rijvaardigheid bestaat.

Het bestaan van de theorie en de regels is bij bestuurders wel bekend, maar is in verschillende lagen en interpretaties opgedeeld, waardoor het lijkt dat ze de verkeersregels niet kennen.

Beslissingen van weggebruikers die het gedrag in het verkeer bepalen hangt af van de type theorie niveau af en de verdieping die wel of niet (aan)geleerd is.

De houding van weggebruikers is afhankelijk van gedragsontwikkeling die met diepte niveaus (rijonderwijs) wordt bereikt.

Zonder gedragsontwikkeling kent rijervaring geen vanzelfsprekende groei bij vele weggebruikers, waardoor de inrichting van de weg (infra) niet als geloofwaardig wordt opgevat.

Dan zijn er nog twee uitschieters.
De ene groep meldt zich wel bij een rijschool, de andere groep nooit meer. Je moet over onderzoekservaring beschikken om beide type groepen weggebruikers te leren zien. Dit kan nooit met werkervaring alleen!
Het is sowieso foute boel als rijinstructeurs rijvaardigheid zonder rijniveau belonen. Dit wordt later geïnterpreteerd als Dé slimme bestuurder die de verkeersregels mag overschrijden.

Hoe naïever de instructeurs opleiding (WRM) op dit vlak blijft of gaat worden, hoe realistischer het rijonderwijs door de Dutch Lapétus onderwijsinstelling wordt opgevangen.
Hoe harder de rijinstructeurs opleiders schreeuwen om een modulaire rijopleiding, hoe meer tijd wij nemen om ons voor te bereiden op de toekomst van het modulair rijonderwijs. (van rijles naar rijonderwijs)
Pas op het moment dat er terughoudend tegen ons wordt gereageerd, worden er verkeersveiligheidsproducten toegevoegd aan de markt.

De missie is niet “het opleiden van nieuwe rijinstructeurs” om banen te scheppen.
Minder verkeersslachtoffers door betere scholing van bestaande (overschot) instructeurs. Daarmee professionaliseer je het rijbewijs domein.

Succes UWV en vriendelijk bedankt!

© 2021 Dutch Lapétus

Anjo Joostens
Hoofdredacteur Rijbewijs.Tips
https://rijbewijs.tips/