Voor ouder of verzorger Voor rijbewijsleerlingen Voor rijinstructeurs Voor rijscholen

Koerswijziging CBR

Om de achterstanden met betrekking tot examinering in te lopen, gaat het CBR zo snel als mogelijk extra examinatoren inzetten. Tevens is er in dit verband gekozen voor het omhoog brengen van het  slagingspercentage. Dit is een opdracht die het CBR neergelegd heeft bij rijscholen. Dat deze opdracht bij de rijscholen is neergelegd komt door een constatering dat leerlingen te snel naar het rijexamen gestuurd worden. Dit is te zien in het slagingspercentages van de 1e examens van rijbewijsleerlingen voor het rijbewijs B.

Begin maart komt er een totaalplan, om achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. Wel kan geconstateerd worden, dat als er niets gebeurt het zeker 4 jaar zal duren voordat er weer normale termijnen gehanteerd kunnen worden. Daarom is er een Taskforce in het leven geroepen om alles op een rijtje te zetten.
Door nu naar buiten te komen met bepaalde onderdelen van het plan, wil het CBR de rijschoolbranche alvast een voorschot geven over; “hoe we gezamenlijk zo snel mogelijk de problemen kunnen aanpakken.

Het praktijkexamen rijbewijs B

Het praktijkexamen voor het rijbewijs B is een examen die 1 op 1 wordt afgenomen. Dit betekent dat examen capaciteit “tijdelijk” opgeschaald moet worden naar meer afnames van het aantal rijexamens.
Er komt meer capaciteit voor het afnemen van rijexamens. Dat is de medewerking die het CBR aanbied.
Maar het CBR verlangt (daarom) ook medewerking van de rijschoolbranche zelf.
Dit wordt mogelijk, als rijinstructeurs aan de voorkant “medewerking” gaan verlenen door kandidaten, met 100% overtuiging op te laten gaan voor het rijexamen. Het is niet de bedoeling, als rijlessenpakketten op zijn, dat er dan maar rijexamens worden aangevraagd. Als er geen medewerking komt blijf je dus de komende 4 jaar de gevolgen houden van deze coronacrisis.

Door de oproep; om te komen tot minder examens en een betere voorbereiding gaat het slagingspercentage van het eerste examen omhoog voor iedere rijschool. Hiermee gaat ook het gemiddelde slagingspercentage van het rijbewijs B in zijn totaliteit omhoog.
Dat is wat iedere rijschool zou moeten wensen.
Als rekenvoorbeeld wordt aangehaald;
Indien het gemiddelde slagingspercentage met 1% stijgt, (in dit geval van 48% naar 49%) dan worden 8000 examenritten bespaart.
Om aan te geven dat het CBR er werkt van maakt om snel hun dienstverlening op het oude niveau te hebben, is er de overweging om indien nodig de termijn voor een 2e examenrit op te rekken. Dit heeft als voordeel dat de 1e keer rijexamencapaciteit vergroot wordt.

Als een slagingspercentage van gemiddelde 60%  ontstaat, dan verdwijnen de wachttijden als sneeuw voor de zon.

De TussenTijdse Toets
Om de rijschoolbranche te ondersteunen is er de mogelijkheid om tijdelijk bepaalde diensten buiten gebruik te stellen.
Dan hebben we het over het faalangstexamen en de tussentijdse toets. Ook is er de mogelijkheid om de leeftijd voor het eerste examen omhoog te trekken.
Al met al, zoekt het CBR opties om de rijschoolbranche zo snel mogelijk een goede dienstverlening te kunnen bieden.
Als je dan jaarlijks  spreekt over 80.000 tussentijdse toetsen die worden afgenomen, dan is het (tijdelijk) buiten werking stellen van deze mogelijkheid een grote stap om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen.
Als het aantal 2e examens hoog blijft, gaan deze mogelijkheden wel benut worden.

Voor rijinstructeurs zou dit een stok achter de deur moeten zijn om het gemiddelde slagingspercentage omhoog te krijgen. Je hebt als rijinstructeur de mogelijkheid aangereikt gekregen van het CBR om te zeggen tegen je leerling, “dat zijn de punten waar je nog tekort schiet voor een succesvol examen, daar moet nog aan gewerkt worden”, neem die extra lessen en slaag voor je 1e rijexamen. Doe je dat niet, dan heeft dat gevolgen, in de vorm dat je langer moet wachten voor je 2e examen en dan zul je 10 lessen of meer moeten nemen in plaats van nu 5 en een examen.
Dan ben je als rijbewijsleerling (veel) duurder uit.

Aan de rijscholen/rijinstructeurs nu de keus, wat willen we en wat gaan we doen!

Hulp nodig naar aanleiding van dit artikel.
Meldt je aan voor een zoomsessie op email blok@rijlesonderwijs.nl
Wil je een vraag stellen, dat kan op email redactie@rijbewijs.tips

Dato Kolk
Redacteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *